۲تکه سارافون و زیر سارافون

۲تکه سارافون و زیر سارافون
سایزبندی
سایز۹۰/قدبلوز۳۰/عرض۲۳ /عرض۴۲
سایز۱۰۰/ قدبلوز۳۲/عرض۲۴/عرض۴۵
سایز۱۱۰/ قدبلوز۳۵/عرض۲۵/عرض۴۸
سایز۱۲۰/ قدبلوز۳۶/عرض۲۶/عرض۵۰
سارافون و زیر سارافونی باهم هست

سایز

100, 110, 120, 90

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

There are no products