کراپ دامن آناناس رنگی

کراپ دامن آناناس رنگی🥰

_______
جنس مازراتی
_______
سایزبندی 👇

سایز۳/قدتاپ۲۵/عرض۲۴تا۲۷(کشی)/قددامن۲۴
سایز۴/قدتاپ۲۶/عرض۲۵تا۲۹(کشی)/قددامن۳۰
سایز۵/قدتاپ۲۷/عرض۲۶تا۳۲(کشی)/قددامن۳۴
سایز۶/قدتاپ۲۸/عرض۲۸تا۳۳(کشی)/قددامن۳۶

سایز

3, 4, 5, 6

تومان۱۹۵,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری