پیراهن سوفیا(شارژ مجدد)

شارژ مجدد

پیراهن سوفیا😍🌺

پف پفی دوستااااا😍😍

تمام آستر کشی شده و حسابی پفی و پشت زیپ دار؛ کیفیت و تنخور عااااالی

گلسر۱۵
عینک۴۵
کفش۱۳۵
__________

از ۳سال ۱۰سال
__________

سایزبندی
سایز۱/عرض۲۸/قد۵۷

سایز۲/عرض۳۰/قد۶۲

سایز۳/عرض۳۱/قد۶۵

سایز۴/عرض۳۳/قد۷۰

سایز۵/عرض ۳۴/قد۷۳

سایز۶/ عرض۳۵/قد ۷۵

سایز۷/عرض۳۸/قد۷۷

سایز

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

تومان۱۶۸,۰۰۰

صاف
There are no products