لگ خاکستری ملانژ

لگ خاکستری ملانژ
وارداتی 💞
______
مناسب ۲_۱۴سال
قیمت۸۹ت
______
سایزبندی 👇
سایز۹۸/قدشلوار۴۵/کمرتافاق۱۶
سایز۱۰۴/قدشلوار۵۱/کمرتافاق۱۸
سایز۱۱۰/قدشلوار۵۵/کمرتافاق۱۹
سایز۱۱۶/قدشلوار۵۹/کمرتافاق۱۹
سایز۱۲۲/قدشلوار۶۴/کمرتافاق۲۰
سایز۱۳۴/قدشلوار۷۰/کمرتافاق۲۱
سایز۱۴۰/قدشلوار۷۷/کمرتافاق۲۲
سایز۱۴۶/قدشلوار۸۰/کمرتافاق۲۴
سایز۱۵۸/قدشلوار۸۸/کمرتافاق۲۵

سایز

104, 110, 116, 122, 134, 140, 146, 158, 98

تومان۸۹,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری