شلوار مام استایل sum

شلوار مام استایل sum

مناسب۲_۷سال
قیمت ۲۹۸ت
وارداتی/جنس جین بسیار لطیف
_______
سایز بندی

سایز۱۶/قدشلوار۵۰/فاف تامچ۳۰/دور کمر۳۸تا۵۸(کشی)
سایز۱۷/قدشلوار۵۳/فاف تامچ۳۱/دور کمر۳۹تا۶۰(کشی)
سایز۱۸/قدشلوار۵۵/فاف تامچ۳۳/دور کمر۴۰تا۶۲(کشی)
سایز۱۹/قدشلوار۵۹/فاف تامچ۳۴/دور کمر۴۲تا۶۴(کشی)
سایز۲۰/قدشلوار۶۱/فاف تامچ۳۵/دور کمر۴۴تا۶۶(کشی)

سایز

16, 17, 18, 19, 20

تومان۲۹۸,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری