شلوار مام استایل استیکری اردک

شلوار مام استایل استیکری اردک

وارداتی😍
عکسها رو ورق بزنید👌🏻
قیمت۲۹۸ت
سایزبندی

سایز۸۰/قدشلوار۴۶/فاق تا مچ۲۶/دورکمر۴۰تا ۵۶
سایز۹۰/قدشلوار۴۹/فاق تا مچ۲۹/دورکمر۴۲تا ۵۸
سایز۱۰۰/قدشلوار۵۱/فاق تا مچ۳۰/دورکمر۴۴تا۶۰
سایز۱۱۰/قدشلوار۵۴/فاق تا مچ۳۳/دورکمر۴۶تا ۶۲
سایز۱۲۰/قدشلوار۵۷/فاق تا مچ۳۶/دورکمر۴۸تا ۶۵

سایز

100, 110, 120, 80, 90

تومان۲۹۸,۰۰۰

صاف
There are no products