شلوار دمپا گیپور

شلوار دمپا گیپور😍

مناسب ۱_۷سال

قیمت۱۶۹ت

جنس کتان

دو مدل زاپدار و بدون زاپ

سایز بندی بدون زاپ

سایز۷/قدشلوار۴۵/فاق تا پایین۲۷/دورکمر۴۰تا۵۸
سایز۹/قدشلوار۵۰/فاق تا پایین۲۹/دورکمر۴۲تا۶۰
سایز۱۱/قدشلوار۵۲/فاق تا پایین۳۱/دورکمر۴۳تا۶۲
سایز۱۳/قدشلوار۵۴/فاق تا پایین۳۳/دورکمر۴۴تا۶۳
سایز۱۵/قدشلوار۵۷/فاق تا پایین۳۵/دورکمر۴۵تا۶۵

سایزبندی زاپدار

سایز۷/قدشلوار۴۵/فاق تا پایین۲۷/دورکمر۴۰تا۵۸
سایز۹/قدشلوار۴۷/فاق تا پایین۲۷/دورکمر۴۲تا۶۰
سایز۱۱/قدشلوار۴۸/فاق تا پایین۲۶/دورکمر۴۳تا۶۲
سایز۱۳/قدشلوار۵۰/فاق تا پایین۲۷/دورکمر۴۴تا۶۳
سایز۱۵/قدشلوار۵۲/فاق تا پایین۳۰/دورکمر۴۵تا۶۵

 

مدل

بدون زاپ, زاپدار

سایز

11, 13, 15, 7, 9

تومان۱۶۹,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری