شلوارک همراه با کیف کمری

شلوارک همراه با کیف کمری🥰

____________________

کدجستجو ۸۲۴

مناسب۲_۱۲سال

(هر شلوارک یک کیف کمری دارد)

____________________

#وارداتی

قیمت۲۹۵تومن

سایزبندی 👇

سایز۷/قد۴۰/فاق تا پایین ۱۸/دور ران۴۲/دورکمر۴۰تا۶۵

سایز۹/قد۴۲/فاق تا پایین ۱۹/دور ران۴۳/دورکمر۴۱تا۶۶

سایز۱۱/قد۴۴/فاق تا پایین ۲۱/دور ران۴۴/دورکمر۴۲تا۶۷

سایز۱۳/قد۴۶/فاق تا پایین ۲۲/دور ران۴۶/دورکمر۴۵تا۷۰

سایز۱۵/قد۴۸/فاق تا پایین ۲۳/دور ران۴۸/دورکمر۴۷تا۷۲

سایز۱۷/قد۵۰/فاق تا پایین ۲۳/دور ران۵۰/دورکمر۵۰تا۷۴

سایز۱۹/قد۵۱/فاق تا پایین ۲۳/دور ران۵۴/دورکمر۵۲تا۷۶

سایز۲۱/قد۵۲/فاق تا پایین ۲۴/دور ران۵۵/دورکمر۵۴تا۷۸

سایز۲۳/قد۵۴/فاق تا پایین ۲۵/دور ران۵۶/دورکمر۵۶تا۸۰

سایز

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 7, 9

تومان۲۹۵,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری