شلوارک دخترانه جین زاپدار

شلوارک دخترانه جین زاپدار😍

وارداتی#کمرکش

سایزبندی

سایز۵/قد۳۰/فاق تا پایین۱۲/دور ران۳۴/دورکمر۴۰تا۵۴

سایز۷/قد۳۱/فاق تا پایین۱۳/دور ران۳۵/دورکمر۴۱تا۵۶

سایز۹/قد۳۳/فاق تا پایین۱۴/دور ران۳۸/دورکمر۴۲تا۵۸

سایز۱۱/قد۳۵/فاق تا پایین۱۵/دور ران۴۰/دورکمر۴۴تا۶۲

سایز۱۳/قد۳۵/فاق تا پایین۱۵/دور ران۴۰/دورکمر۴۶تا۶۴

سایز

11, 13, 5, 7, 9

تومان۲۱۵,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری