شلوارک جین پر قلب کمربند دار

شلوارک جین پر قلب کمربند دار🥰

_________________

مناسب۲_۱۳سال

قیمت۲۶۵ت

هر شلوارک یک کمربند دارد👌🏻

تمام قلبها گلدوزی شده

_____________________

سایز بندی 👇

سایز۷/قدشورت۲۵/دورکمر۴۰تا۶۰

سایز۹/قدشورت۲۶/دورکمر۴۱تا۶۲

سایز۱۱/قدشورت۲۷/دورکمر۴۲تا۶۴

سایز۱۳/قدشورت۲۸/دورکمر۴۳تا۶۶

سایز۱۵/قدشورت۲۸/دورکمر۴۴تا۶۸

سایز۱۷/قدشورت۲۹/دورکمر۴۶تا۷۰

سایز۱۹/قدشورت۳۰/دورکمر۴۸تا۷۳

سایز۲۱/قدشورت۳۱/دورکمر۵۰تا۷۶

سایز۲۳/قدشورت۳۲/دورکمر۵۳تا۷۹

سایز۲۵/قدشورت۳۳/دورکمر۵۶تا۸۲

سایز

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 7, 9

تومان۲۶۵,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری