شلوارک جین بابونه

شلوارک جین بابونه

________
وارداتی
جنس جین و کمرکشی🥰
_____
سایزبندی👇🏻
سایز۷/قد۲۳/دورکمر۴۴تا۵۸(کشی)
سایز۹/قد۲۳/دورکمر۴۵تا۶۰(کشی)
سایز۱۱/قد۲۴/دورکمر۴۷تا۶۱(کشی)
سایز۱۳/قد۲۵/دورکمر۴۹تا۶۲(کشی)
سایز۱۵/قد۲۶/دورکمر۵۱تا۶۵(کشی)
سایز۱۷/قد۲۷/دورکمر۵۲تا۶۷(کشی)
سایز۱۹/قد۲۹/دورکمر۵۴تا۶۹(کشی)
سایز۲۱/قد۳۰/دورکمر۵۵تا۷۱(کشی)
سایز۲۳/قد۳۱/دورکمر۵۶تا۷۴(کشی)
سایز۲۵/قد۳۲/دورکمر۵۷تا۷۸(کشی)

سایز

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 7, 9

تومان۲۵۵,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری