شلوارک بلند کتان سفید 

شلوارک بلند کتان سفید

_____________________

مناسب۲_۱۰سال

قیمت۲۳۵ت

زاپدار😍

____________________

سایز بندی 👇🏻

سایز۸۰/قدشورت۳۰/دورکمر۴۱تا۵۶(کشی)/کمرتافاق۲۲

سایز۹۰/قدشورت۳۲/دورکمر۴۳تا۵۸(کشی)/کمرتافاق۲۳

سایز۱۰۰/قدشورت۳۶/دورکمر۴۵تا۶۰(کشی)/کمرتافاق۲۴

سایز۱۱۰/قدشورت۳۸/دورکمر۴۸تا۶۳(کشی)/کمرتافاق۲۵

سایز۱۲۰/قدشورت۴۱/دورکمر۵۲تا۶۵(کشی)/کمرتافاق۲۸

سایز

100, 110, 120, 80, 90

تومان۲۳۵,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری