سویشرت رویه پرستو

سویشرت رویه پرستو

____________________

قیمت۱۳۹تومن🤯

وارداتی👌🏻

مناسب۳_۱۲سال😊

____________________

سایزبندی👇🏻

سایزxs/قد۴۴/عرض۳۲/قدأستین از کنار گردن۵۲

سایزm/قد۵۱/عرض۳۷/قدأستین از کنار گردن۵۶

سایزs/ch/قد۴۹/عرض۳۶/قدأستین از کنار گردن۵۴

سایزL/g/قد۵۴/عرض۴۲/قدأستین ازکنار گردن۶۴

سایزxl/xg/قد۵۷/عرض۴۴/قدأستین ازکنار گردن۶۶

سایز

L/g, M, s/ch, xl/xg, xs

تومان۱۳۹,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری