سه تکه فشن مشکی

سه تکه فشن مشکی (بلوز/کمربند/شلوار مام استایل/)

~~~~~~~~~~~~~~~

مناسب۲_۸سال

قیمت۴۴۵تومن

وارداتی 🌸

~~~~~~~~~~~~~~~

سایزبندی 👇🏻

سایز۱۰۰/قدبلوز۴۰/عرض۲۸/قدشلوار۵۰/دورکمر۴۴تا ۶۰(کشی)
سایز۱۱۰/قدبلوز۴۲/عرض۳۰/قدشلوار۵۴/دورکمر۴۵تا۶۲(کشی)
سایز۱۲۰/قدبلوز۴۵/عرض۳۲/قدشلوار۶۰/دورکمر۴۷تا۶۳(کشی)
سایز۱۳۰/قدبلوز۴۸/عرض۳۴/قدشلوار۶۴/دورکمر۴۸تا ۶۵(کشی)

سایز

100, 110, 120, 130

تومان۴۴۵,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری