سه تکه تاپ و شلوارک بگ و کمربند

سه تکه تاپ و شلوارک بگ و کمربند🥰

مناسب ۲_۹سال
سایز بندی 👇🏼

سایز۱۰۰/قدتاپ۳۶/عرض۲۹/قد شورت۳۳
سایز۱۱۰/قدتاپ۳۹/عرض۳۱/قد شورت۳۶
سایز۱۲۰/قدتاپ۴۵/عرض۳۴/قد دامن۳۹
سایز۱۳۰/قدتاپ۴۴/عرض۳۴/قد دامن۴۱
سایز۱۴۰/قدتاپ۴۴/عرض۳۵/قد دامن42

رنگ

,

سایز

100, 110, 120, 130, 140

تومان398,000

موجودی کالا👇

حساب کاربری