ست خواهر براداری

ست خواهر براداری 😍

____________

مناسب۲_۱۳سال

قیمت ۱۹۸ت

_____________

(وارداتی/تن خور ورق بزنید)

سایزبندی👇🏻

سایزبندی دختر👇👇👇

سایز۱۱۰/قد۵۴/عرض۳۱/

سایز ۱۲۰/قد۶۱/عرض۳۴

سایز۱۴۰/قد۷۲/عرض ۳۶

سایز۱۵۰/قد۷۵/عرض ۳۸

سایز۱۷۰/قد۸۶/عرض۴۳

.

سایزبندی پسرانه

سایز۱۰۰/قد۳۷/عرض۲۷/دشورت۳۳/دور ران۱۸

سایز۱۱۰/قد۴۰/عرض۲۹/قدشورت۳۴/دور ران۲۱

سایز۱۲۰/قد۴۳عرض۳۱/قدشورت۳۵/دور ران۲۱

سایز۱۷۰/قد۶۲/عرض۴۵/قدشورت۴۵/دور ران۲۹

مدل

پسر, دختر

سایز

100, 120, 140, 150, 170

تومان۱۹۸,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری