ساق شلوار گلدوزی قلب

ساق شلوار گلدوزی قلب😍

_______________________

مناسب۱_۵سال

قیمت۸۹تومن

رنگ سفیدی ک تناژه خاکستری داره😊

_____________________

سایزبندی👇🏻

سایز۱/قدشلوار۴۲/قدفاق تا مچ۲۷

سایز۲/قدشلوار۴۷/قدفاق تا مچ۳۰

سایز۳/قدشلوار۵۲/قدفاق تا مچ۳۴

سایز۴/قدشلوار۵۴/قدفاق تا مچ۳۶

سایز۵/قدشلوار۵۹/قدفاق تا مچ۳۹

سایز

1, 2, 3, 4, 5

تومان۸۹,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری