بلوز شلوار بگ پروانه

بلوز شلوار بگ پروانه

وارداتی

رنگ بندی/مشکی و نارنجی و سبز

جنس:بلوز نخ پنبه /شلوار جین

سایز بندی 👇🏼

سایز۱۰۰/قدبلوز۳۵/عرض۳۴/قدآستین از کنار گردن ۴۴/قدشلوار۵۴

سایز۱۱۰/قدبلوز۳۷/عرض۳۵/قدآستین از کنار گردن ۴۶/قدشلوار۵۷

سایز۱۲۰/قدبلوز۳۹/عرض۳۷/قدآستین از کنار گردن۵۰/ققدشلوار۶

سایز۱۳۰/قدبلوز۴۱/عرض۴۰/قدآستین از کنار گردن۴۸/قدشلوار۶۶

رنگ

, ,

سایز

100, 110, 120, 130

تومان550,000

موجودی کالا👇

حساب کاربری