بلر راه راه چیندار

بلر راه راه چیندار😍

کمرش کشی

تن خورش خیلی خوشگله 😍👌🏻👌🏻

مناسب۱_۸سال

پشت دکمه دار

_____________________

سایزبندی👇🏻

سایز۲-۳/قدکامل۷۹ (سرشانه تا مچ)/فاق تا مچ پا۳۵/عرض۲۶

سایز۳-۴/قدکامل۸۴ (سرشانه تا مچ)/فاق تا مچ پا۳۸/عرض۲۸

سایز۴-۵/قدکامل۹۰ (سرشانه تا مچ)/فاق تا مچ پا۴۰/عرض۲۹

سایز۵-۶/قدکامل۹۴ (سرشانه تا مچ)/فاق تا مچ پا۴۳/عرض۳۰

سایز۶-۷/قدکامل۱۰۰ (سرشانه تا مچ)/فاق تا مچ پا۴۷/عرض۳۱

سایز

2-3, 3-4, 4-5, 6-5, 7-6

تومان۱۹۸,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری