بلرسوت تکشاخ و‌فلامینگو

بلرسوت تکشاخ و‌فلامینگو🥰

مناسب۱-۹سال
قیمت۱۹۸ت
وارداتی💞
سایزبندی

سایز۱-۲/قدسرشانه تافاق۴۴/عرض۲۵تا۳۱(کشی)
سایز۳-۴/قدسرشانه تافاق۴۸/عرض۲۶تا۳۲(کشی)
سایز۴-۵/قدسرشانه تافاق۵۱/عرض۲۷تا۳۳(کشی)
سایز۶-۵/قدسرشانه تافاق۵۵/عرض۲۸تا۳۵(کشی)
سایز۷-۸/قدسرشانه تافاق۵۸/عرض۲۹تا۳۷(کشی)
سایز۹-۱۰/قدسرشانه تافاق۶۵/عرض۳۰تا۳۹(کشی)

سایز

1-2, 10-9, 3-4, 4-5, 6-5, 8-7

تومان۱۹۸,۰۰۰

صاف
There are no products

حساب کاربری